MenuNasza Szkoła

Nabór

Kadra

Kontakt

Strona Główna


Szkoła Medyczna - kadra


Dyrekcja:

Marcin JĘDROSZKOWIAK - Dyrektor


Nauczyciele:

Marcin Jędroszkowiak - Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Katarzyna Kaźmierczak - Język angielski w ochronie zdrowia

Klaudia Kierzek - Język migowy

Jakub Tylman - Prowadzenie terapii zajęciowej

Monika Matuszczak - opieka i pielęgnacja osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie problemów opiekuńczych, czynności higieniczne i pielęgnacyjne osoby chorej i niesamodzielnej, elementy pierwszej pomocy, zarys anatomii, fizjologii i patologii.

Dominika Leśniczak - podstawy psychologii i pedagogiki, biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej, podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

Ewelina Bachórz - opieka i pielęgnacja osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie problemów opiekuńczych, czynności higieniczne i pielęgnacyjne osoby chorej i niesamodzielnej, elementy pierwszej pomocy, zarys anatomii, fizjologii i patologii.

Marcin Płachciński - podstawy przedsiębiorczości , bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Magdalena Wojtasz - opieka i pielęgnacja osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie problemów opiekuńczych, elementy pierwszej pomocy, zarys anatomii, fizjologii i patologii.


Grażyna Mikołajczak - Sekretarz Szkoły