MenuNasz Ośrodek

Kadra

Oferta

Kontakt

Strona Główna


Kadra Ośrodka


Dyrekcja:


mgr Iwona Taczak - nauczyciel z 25-letnim stażem pracy (w tym 11 lat na stanowisku wicedyrektora ds. wychowawczych w szkole ponadgimnazjalnej). Doświadczenie w pracy pedagogicznej i wychowawczej na poziomie szkoły podstawowej, ponadgimnazjalnej różnych typów oraz w szkołach dla dorosłych. Trener kompetencji miękkich.

mgr Genowefa Woźniak - pedagog. Doświadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzenie zajęć wychowawczych i terapeutycznych dla różnych grup: dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną; młodzieży z problemami wychowawczymi; rodziców dzieci z problemami wychowawczymi; rodzin osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; seniorów. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole policealnej oraz na kursach ZDZ.

mgr Maciej Wojciechowski - prawnik, aplikant radcowski. Doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym oraz w pracy na rzecz instytucji oświatowych (szkoła, przedszkole).

mgr Joanna Wojciechowska - psycholog. Doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych rozwoju osobistego, terapii poznawczo - behawioralnej osób dorosłych, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzeniu grup edukacyjnych dla rodziców.

mgr Katarzyna Adamarek - psycholog. Doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych rozwoju osobistego, prowadzeniu grupowego i indywidualnego poradnictwa w zakresie reintegracji zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jakub Tylman - pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta i specjalista terapii rodzin, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych. Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli już kilka lat. Jest zwolennikiem praktycznego działania.

mgr Marcin Jędroszkowiak - nauczyciel matematyki i informatyki z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu młodzieży i dorosłych. Prowadzi szkolenia z zakresu "Intel nauczanie ku przyszłości", ECDL. Egzaminator OKE w zawodzie technik informatyk.

Krzysztof Widera - pedagog szkolny, mediator, śpiewak /aktor. Doświadczenie w pracy na scenie, w środowisku szkolnym, w prowadzeniu warsztatów dla różnych grup wiekowych i zawodowych.