"SUKCES" W "NOWYM"
Dnia 21.01.2017r. słuchacze, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół dla Dorosłych SUKCES uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Teatru Nowego w Poznaniu na sztukę „Wiśniowy Sad” Antoniego Czechowa w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Doborową obsadę sztuki tworzyli, m.in. Antonina Choroszy, Michał Grudziński, Gabriela Frycz, Grzegorz Gołaszewski oraz wielu innych znanych aktorów.

Do gromkich oklaskach na zakończenie p. Antonina Choroszy otrzymała od nas duży bukiet róż za pięknie odegraną rolę pierwszoplanową.

Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu kultury sztuki i teatru.

Na kolejny wyjazd do teatru w kwietniu do Gniezna zapraszamy już dziś!

Wyjazd udało się zorganizować przy dofinansowaniu Organu Prowadzącego placówkę.

Organizatorem wyjazdu był p. Jakub Lis.