Wykonywanie wiązek pogrzebowych


           

   

Podczas ostatnich zajęć słuchacze kierunku FLORYSTA swoją wiedzę i umiejętności praktyczne poszerzali z zakresu wykonywania wiązek pogrzebowych.