Instalacja przestrzenna


           

Słuchacze drugiego semestru kierunku florystyka przy pomocy nowych słuchaczy przygotowali instalacje przestrzenna z nasadzeniami z kwiatami. Inspiracją dla przyszłych florystów była baśń Dziewczynka z Zapałkami. Prace podziwiać można przed szkołą.