Zajęcia w Domu Pomocy Społecznej


           

W dniu 02.10.2016r. słuchacze kierunku TECHNIK MASAŻYSTA Medycznej Szkoły Policealnej SUKCES razem z nauczycielem p. Jakubem Lisem brali udział w zajęciach w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej w Śremie.

Zajęcia poprowadziła p. Aneta Piasecka - kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, która przedstawiła słuchaczom funkcjonowanie placówki w której podejmowana jest opieka wspierająca, wspomagająca na rzecz osób somatycznie przewlekle chorych.