MenuNasza Szkoła

Nabór

Kadra

Kontakt

Strona Główna


Szkoła Medyczna - kadra


Dyrekcja:

Marcin JĘDROSZKOWIAK - Dyrektor


Nauczyciele:

Marcin Jędroszkowiak - Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Katarzyna Kaźmierczak - Język angielski w ochronie zdrowia

Jakub Tylman - Prowadzenie terapii zajęciowej

Aneta Piasecka - opieka i pielęgnacja osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie problemów opiekuńczych, czynności higieniczne i pielęgnacyjne osoby chorej i niesamodzielnej, elementy pierwszej pomocy, zarys anatomii, fizjologii i patologii.

Aneta Piasecka - podstawy psychologii i pedagogiki, biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej, podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

Aneta Piasecka - opieka i pielęgnacja osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie problemów opiekuńczych, czynności higieniczne i pielęgnacyjne osoby chorej i niesamodzielnej, elementy pierwszej pomocy, zarys anatomii, fizjologii i patologii.

Paulina Celińska - podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Aneta Piasecka - opieka i pielęgnacja osoby chorej i niesamodzielnej, rozpoznawanie problemów opiekuńczych, elementy pierwszej pomocy, zarys anatomii, fizjologii i patologii.


Grażyna Mikołajczak - Sekretarz Szkoły