MenuNasza Szkoła

Aktualności

Kadra

Nabór

Kontakt

Strona Główna


Nabór do Szkoły PolicealnejKto może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Policealnej "Sukces"?
Na wszystkie kierunki kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Jakie dokumenty aplikacyjne należy złożyć, żeby ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Policealnej "Sukces"?
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć w sekretariacie szkoły dla dorosłych:
1) ankietę i podanie kandydata do szkoły dla dorosłych, dostępne do pobrania tutaj,
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości,
Podania prosimy składać bez zdjęć.

Co decyduje o przyjęciu kandydata do Szkoły Policealnej "Sukces":
O przyjęciu kandydata do szkoły dla dorosłych decyduje:
1) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
2) suma punktów za oceny uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły dla dorosłych niższego stopnia,
3) inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła dla dorosłych, podane do informacji kandydatom.

Formularz rekrutacyjny do Szkoły Policealnej Sukces - POBIERZ ( .pdf )