MenuNasza Szkoła

Aktualności

Kadra

Nabór

Kontakt

Strona Główna


Kadra Szkoły Policealnej


Dyrekcja:

Marcin JĘDROSZKOWIAK - Dyrektor


Nauczyciele:

Justyna Żeleźna - elementy anatomii i patologii człowieka

Katarzyna Kaźmierczak - język angielski, język angielski zawodowy

Jakub Tylman - wsparcie osoby niepełnosprawnej, czynności opiekuńcze, umiejętności opiekuńcze, terapia zajęciowe i aktywizacja, materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kompozycje florystyczne, wykonywanie kompozycji florystycznych, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego

Paulina Celińska - podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

Paulina Celińska - zagrożenia, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego.

Anna Jankowska i Marta Ilnicka - opieka, pielęgnowanie, wychowanie i edukacja dziecka, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.

Joanna Zegar-Nowak - materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kompozycje florystyczne, wykonywanie kompozycji florystycznych

Joanna Zegar-Nowak - materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kompozycje florystyczne, wykonywanie kompozycji florystycznych

Julita Mielcarek - podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca szyi i dekoltu, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

Anna Nowakowska - podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca szyi i dekoltu, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

Zofia Kunz - zagrożenia, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego. Marcin Jędroszkowiak - wykonywanie pracy biurowej


Grażyna Mikołajczak - Sekretarz Szkoły