MenuNasz Ośrodek

Kadra

Oferta

Kontakt

Strona Główna


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele,

jesteśmy Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Śremie, który chce skierować ofertę i realizować ją jak najbliżej Państwa, w miłej i przyjaznej atmosferze oraz zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Tematyka zaproponowanych przez nas szkoleń rad pedagogicznych lub określonych grup pedagogów wynika z wnikliwych obserwacji i doświadczeń zawodowych osób prowadzących szkolenia. Zdając sobie sprawę z bardzo dynamicznych zmian jakie zachodzą w dzisiejszej szkole na różnych etapach nauczania i mając na uwadze trudną sytuację nauczycieli kształcących się ustawicznie by za zmianami nadążyć, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje obszarów tematycznych. Zrealizujemy je zgodnie z ustaleniami, jeżeli tylko zechcecie Państwo z nami współpracować. Oferta szkoleniowa będzie systematycznie aktualizowana i dostępna na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli www.szkolysukcesu.pl.

Stawiamy sobie za cel działalności naszego ośrodka możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami, obserwacjami, refleksjami i wypracowanymi najlepszymi rozwiązaniami danych sytuacji problemowych.

Życzymy Państwu w nowym roku szkolnym satysfakcji z pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz wielu osiągnięć i sukcesów pedagogicznych.