Kontakt z:Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Szkoła Policealna


Szkoła Medyczna


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Stasiak vel Stasek, email: biuro@msvs.com.pl